Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     
   วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิพุทธา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และคณะ พร้อมนายวีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 และห้องสมุด บ้านรักการอ่าน รวมทั้งเยี่ยมชมอาคารเรียน และการจัดพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2 ตำอิสาณ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.