Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    
      วันที่ 22 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนบ้านหนองโพรง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการจัดการขยะภายในครัวเรือน ในชุมชน


 
เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.