Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ 30 พ.ค.59 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ปี 59 และโรงเรียนสร้างสุข สมวัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ และประชาชนร่วมงาน สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดโรงเรียนสร้างสุข สมวัยก็ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.