Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network


          คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ โดย นายวัฒนา เชาวสภู อนุกรรมการ การเคหะแห่งชาติฯ เป็นประธานมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายนํ้าแก่ชุมชนวัดหนองหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับการต้อนรับของชาวบ้านหนองหัวลิงอย่างอบอุ่น
เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.