Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กฏกติกา

เทศบาลตำบลอิสาณจัดทำเว็บบอร์ดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลอิสาณทุกท่านใช้เป็นสถานที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทัศนะคติ และให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ การร่วมแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดท่านต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะผู้ใช้งานเว็บบอร์ดสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระ และข้อความจะถูกตั้งขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจึงไม่อาจรับผิดชอบในข้อความทั้งหมด และไม่อาจรับผิดชอบในข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา, Link, รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใข้งานเว็บบอร์ด หรือเกิดจากการนำเสนอของผู้ใช้งานเว็บบอร์ด แต่ยินดีจะให้ความร่วมมือในการจัดการ และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

กฎกติกาต่างๆ ไม่ได้มีไว้ขัง หรือปิดกั้นทางความคิด แต่มีไว้เป็นกรอบแนวทางให้ทราบสิทธิของตัวเองที่พึงจะกระทำได้โดยไม่สร้าง ความเดือดร้อนให้สังคมหรือส่วนรวม ดังนั้น เพื่อความสะดวก และประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดอ่านทำความเข้าใจ กฎกติกา มารยาท และเงื่อนไขข้อตกลงนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ก่อนเข้าสู่โฮมเพจ หรือก่อนเข้าใช้งานเว็บบอร์ด

กฎกติกาของเว็บบอร์ดเทศบาลตำบลอิสาณ
1. ห้ามมิให้กล่าวพาดพึงไปถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทางที่เสื่อมเสีย
2. ห้ามตั้งกระทู้ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม
3. ห้ามตั้งกระทู้ที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกของสมาชิก หรือสร้างความปั่นป่วนขึ้นภายในเว็บบอร์ด
4. ห้ามใช้ข้อความไม่สุภาพ หยาบคาย หรือข้อความส่อเสียด กระทบกระเทียบให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
5. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย
6. ห้ามโพสต์หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ อันเป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งของผู้อื่น บนเว็บบอร์ดโดยเด็ดขาด
7. การลบ User หรือแบนสมาชิก ให้อยู่ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บบอร์ดโดยการตัดสินถือเป็นที่ยุติ

มารยาทในการใช้งานเว็บบอร์ดของเทศบาลตำบลอิสาณ
1. ในการตั้งกระทู้ หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ กรุณาพิมพ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย และเพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดีสำหรับเยาวชนไทยสืบไป
2. ใช้ข้อความที่สุภาพ อันแสดงถึงกิริยามารยาทที่ดีของสังคมไทย ในการตั้งกระทู้ หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ
3. การเสนอความคิดเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
4. พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความคิดเห็น ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. ตั้งกระทู้ หรือโพสต์ข้อความให้ตรงกับหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ ทางเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายกระทู้ไปยังหมวดหมู่ที่ถูกต้อง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ใช้ฟังก์ชัน search เพื่อค้นหากระทู้ที่มีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกับเนื้อหาที่ต้องการ ก่อนที่จะตั้งกระทู้ใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน
7. ตั้งชื่อหัวข้อกระทู้ให้สื่อถึงเรื่องราวภายในกระทู้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาภายในกระทู้ควรแจ้งรายละเอียดต่างๆให้มากที่สุด เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานทุกท่านในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ตอบ หรือแสดงความคิดเห็น
8. การคัดลอกข้อความไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดจากภายนอกเข้ามาโพสต์ใน เว็บบอร์ดนี้ จะต้องระบุที่มา (ชื่อผู้จัดทำ, ผู้เขียน, ผู้โพสต์ หรือ URL ที่สามารถตรวจสอบได้) เพื่อป้องกันการละเมิดที่อาจถูกฟ้องร้อง หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างเว็บบอร์ด


หากตรวจพบข้อความใดเข้าข่ายละเมิด กฎกติกาของบอร์ดเทศบาลตำบลอิสาณ ดังที่กล่าวมาแล้ว ทาง เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความเห็นเหล่านั้นออกไป โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดงเหตุผลให้ทราบ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชนตามสมควรแก่ความผิด

ผู้ใช้งานเว็บบอร์ดที่ปฏิบัติผิดกฎกติกาของบอร์ดเทศบาลนครยะลา พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง และข้อความหรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

กรณีที่เนื้อหาข้อความใดที่ผู้ใช้งานเว็บบอร์ดนั้นทำให้เกิดขึ้น เข้าข่ายหรือเป็นความผิดทางอาญา ทางเว็บบอร์ดถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าว ยินยอมให้ Internet Service Provider หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งที่มาของกิจกรรมดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลต่อ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครยะลา โดยไม่เป็นการผิดมารยาทหรือจรรยาบรรณ ของ ISP นั้นๆ และทางเว็บบอร์ดจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับข้อมูลที่ได้รับนั้น


อนึ่ง เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด ทางเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือกระทู้ ที่นอกเหนือจากข้อปฎิบัติข้างต้น อันได้แก่

1. กระทู้ที่มีผู้แจ้งให้ลบ โดยทางเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์พิจารณาก่อนดำเนินการ และถือว่าการตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด
2. กระทู้ที่ผู้ใช้งานเว็บบอร์ดมีเจตนาให้มีซ้ำซ้อนในหมวดหมู่ต่างๆ หลายๆ หมวด หรือในหมวดเดียวกันโดยไม่จำเป็น
3. กระทู้ในห้องรวมสมาชิกที่มีอายุการโพสต์มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
4. กระทู้ตอบที่ไม่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อกระทู้นั้นๆ


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมใช้งานเว็บบอร์ดด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้งานเว็บบอร์ดทุกท่าน ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎกติกาดังกล่าว หากพบกรุณาคลิกแจ้งลบภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทางเว็บบอร์ดจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ขอบคุณครับ


หมายเหตุ
*** หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาติดต่อ ***

อ่านต่อ...
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.200 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม KunenaPowered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.